Libaas
 

 


Valid CSS!


Seydina Insa Wade:
Libaas
Samarkand, 1994
CD


Track titles:
1. Mag du caaxaan
2. Libaas
3. Jarabi
4. Xaralekat
5. Saala
6. Mbokki mbaar
7. Bekkor
8. Caat
9. Geeju xam xam
10. Saaraba